Vakuová formovačka
MAYKU FORMBOX


 • Jednoduchá a rychlá tvorba prototypů, forem, obalů, dekorací.

 • Principem je nahřátí fólie a její následné vytvarování podle vloženého modelu pomocí podtlaku .

 • Pracovní prostor: 200×200×130 mm (max. rozměry modelu cca 150×150×120 mm).

 • Skvěle doplňuje 3D tisk.

 • Přístup k vakuové formovačce získáš společně se školením BOZP.

JAK NA TO?

 1. Zezadu do formovačky zapoj kabel napájení od modrého vysavače. Hadici od vysavače zapoj do černé plastové hadice vedoucí z formovačky. Nakonec vysavač zapni tlačítkem.

 2. Formbox zapneš otočením knoflíku ohřevu na požadovanou teplotu (specifické pro různé druhy fólií, viz tabulka ohřevů).

 3. Formovačka se začne nahřívat a kontrolka ohřevu se rozblikání oranžově. Počkej, než se topné těleso formovačky nahřeje na požadovanou teplotu. To poznáš tak, že se kontrolka rozsvítí zeleně. Po nahřátí nastav časovač na doporučený čas ohřevu (specifické pro různé druhy fólií, viz níže).

 4. Vycvaknutím žlutých rukojetí uvolni horní plát a vytáhni ho směrem nahoru, tak by se cvaknutím zajistil.

 5. Do pracovního prostoru na dolním plátu vlož fólii (je-li na fólii ochranná krycí samolepka, nezapomeň ji odstranit).

 6. Následně vytáhni dolní plát s fólií směrem vzhůru a pomocí žlutých rukojetí jej přicvakni k hornímu plátu. Zapni časovač stisknutím tlačítka.

 7. Do pracovního prostoru formovačky vlož svůj model.

 8. Pozoruj, jak se fólie nahřívá a prověšuje. Jakmile uplyne nastavený odpočet, zatlač obouruč rovnoměrně za žluté rukojetě a oba pláty s fólií současně přesuň směrem dolů.

 9. Přesunutím plátů směrem dolů dojde k zapnutí vysavače a vytvoření podtlaku. Počkej, dokud se vysavač sám nevypne.

 10. Po vypnutí vysavače počkej 10 sekund, uvolni vycvaknutím žlutých rukojetí horní plát a zajisti ho v horní poloze. Vyjmi fólii s modelem.

 11. Po skončení práce vypni Formbox otočením konflíku ohřevu do polohy „OFF“. Horní plát odjisti rovnoměrným zatlačením obouruč za žluté rukojetě a přesuň do dolní polohy.

 12. Fabman ti dovolí se odhlásit až v okamžiku, kdy se vypne chladicí větráček v horní části stroje, který zajišťuje chlazení topného tělesa. Formovačku můžeš během chlazení nechat bez dozoru.

pravidla

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro správnou funkci formovačky je potřeba připojit vysavač. Najdeš ho v mechadílně, používej pouze modrý vysavač NAREX VYS 25-21 označený piktogramem formovačky!


Pro práci s fóliemi na odlévání pryskyřic používej tento nástavec pro rovnoměrný ohřev. Najdeš ho ležet u formovačky.

Ve vakuové formovačce se používají tenké plastové fólie. Podle druhu výrobku lze zvolit ten správný druh fólie. Zakoupit si je můžeš na našem e-shopu.

JAK NAVRHNOUT SPRÁVNÝ MODEL

Šablona pro vakuové tvarování má svoje pravidla, která zabezpečují, že fólie šablonu správně okopíruje. Na obrázcích níže jsou zobrazená pravidla pro geometrii šablon.

#1 PODSEKNUTÍ

Po vytvarování musí být možné odebrat model z fólie. Pokud má model podseknutí, není to možné. Model musí být shora plně viditelný, a tak poznáme, že žádné podseknutí nemá.

#2 ÚHLY

Pro správné oddělení šablony z formy je dobré přidat modelu úhly. Svislé stěny by tam měly mít alespoň 3° zkosení. Oddělení tak proběhne v pořádku u šablony i u finálního odlitku (např. křehké čokolády).

#3 Zaoblení

Fólie nedokáže okopírovat velmi ostrý roh nebo přechod. Proto je dobré pracovat se zaobleními (např. zaoblení o velikosti 2 násobku tloušťky fólie).
Mírné ostré přechody jsou bez problému.

#4 OTVORY

Vysavač vytváří podtlak jen u prvků, ke kterým se dostane. Může se stát, že fólie vytvoří kapsu, kam už vakuum nedojde. Proto je dobré vytvářet otvory, kterými vakuum přichytí fólii i na taková místa. Průměr díry je dobré držet nad hodnotou 2 mm.

3d TISK A FORMBOX

Výtisky doporučujeme z materiálu PETG, nebo ASA (zvlášť pokud chceme formovat více fólií). U PLA hrozí, že nahřátá fólie způsobí prohnutí modelu.
Pro zjednodušení procesu tisku jsme vytvořili konfiguraci, kterou si můžete nahrát do Prusa Sliceru (Soubor -> Import -> Importovat konfiguraci). Potom je nutné vybrat materiál PETG, nebo ASA. Všechny ostatní nastavení jsou pro tiskárnu MK3S(+) již upravené.

Fólie model obepne opravdu přesně, a je tak dobré výtisk opracovat např. smirkovým papírem s nízkou hrubostí (např. P600 pod vodou). Hezký povrch modelu jde také vytvořit žehlením, neboli nastavením Ironing v PrusaSliceru.

Více informací najdeš třeba v tomto článku.

KOMPATIBILNÍ MATERIÁLY

Ve FormBoxu lze používat různé tloušťky termoplastických fólií v tloušťkách od 0,25 do 1,5 mm (PETG, HIPS, ABS, polystyren, polypropylen, polykarbonát, polyethylen, akrylátové sklo). Fólie používej pouze ty, které si zakoupíš na e-shopu FabLabu.

Fólie na výrobu forem
0,5 mm

 • transparentní

 • bezpečná pro styk s potravinami

 • vhodný pro výrobu forem

 • plně recyklovatelný a částečně vyrobený z recyklovaných plastů

 • TEPLOTA: 5

 • DOBA OHŘEVU: 1:20 min

 • NÁSTAVEC: NE

Fólie na výrobu forem
1,0
mm

 • transparentní

 • bezpečná pro styk s potravinami

 • vhodný pro výrobu forem

 • plně recyklovatelný a částečně vyrobený z recyklovaných plastů

 • TEPLOTA: 6

 • DOBA OHŘEVU: 1:20 min

 • NÁSTAVEC: NE


Fólie na výrobu obalů, prototypů 0,5 mm

 • bílá

 • vhodný pro výrobu prototypů, obalů, dekorací

 • plně recyklovatelný a vyrobený z recyklovaných plastů

 • TEPLOTA: 4

 • DOBA OHŘEVU: 1:40 min

 • NÁSTAVEC: NE


Fólie na odlévání pryskyřic 1,5 mm

 • mléčná

 • specializovaná fólie pro odlévání pryskyřic

 • vhodná i pro výrobu prototypů, obalů, dekorací

 • nutno používat s nástavcem pro rovnoměrný ohřev

 • TEPLOTA: 6

 • DOBA OHŘEVU: než se fólie prověsí

 • NÁSTAVEC: ANO


ODLÉVÁNÍ

Jednou z hlavních výhod použití vakuové formovačky je výroba jednorázových i znovupoužitelných forem pro odlévání. Formy vyrobené z fólií jsou tak levnou a jednoduchou alternativou k výrobě silikonových forem. Do plastových forem lze odlévat celou řadu jedlých i nejedlých materiálů – beton, silikon, čokoládu, želé, pryskyřice, vodu/led, pěnu, jesmonit nebo sádru. Fantazii se meze nekladou.

Plastové fólie určené pro výrobu forem (viz výše) se vyznačují svojí nepřilnavostí a hladkostí, vyjmutí hotových výrobků je proto hračka.

TIPY NA PROJEKTY

Vlastní tabulka čokolády

Obal na výrobek

Užitečné ZDROJE

KOHO SE PTÁT?