Vakuová formovačka MAYKU FORMBOX


 • Jednoduchá a rychlá tvorba prototypů, forem, obalů, dekorací

 • Principem je nahřátí fólie a její následné vytvarování podle vloženého modelu pomocí podtlaku

 • Pracovní prostor: 200×200x130 mm

 • Perfektně zpracovaná how-to stránka přímo od výrobce

 • Skvěle doplňuje 3D tisk

JAK NA TO?

 1. Zezadu do formovačky zapoj kabel napájení od modrého vysavače. Hadici od vysavače zapoj do černé plastové hadice vedoucí z formovačky. Nakonec vysavač zapni tlačítkem.

 2. Formbox zapneš otočením knoflíku ohřevu na požadovanou teplotu (specifické pro různé druhy fólií, viz tabulka ohřevů).

 3. Zatímco se formovačka nahřívá (kontrolka bliká oranžově), nastav časovač na doporučený čas ohřevu (specifické pro různé druhy fólií, viz tabulka ohřevů).

 4. Počkej, než se topné těleso formovačky nahřeje na požadovanou teplotu. To poznáš tak, že se kontrolka rozsvítí zeleně.

 5. Vycvaknutím žlutých rukojetí uvolni horní plát a vytáhni ho směrem nahoru, tak by se cvaknutím zajistil.

 6. Do pracovního prostoru na dolním plátu vlož fólii (je-li na fólii ochranná krycí samolepka, nezapomeň ji odstranit).

 7. Následně vytáhni dolní plát s fólií směrem vzhůru a pomocí žlutých rukojetí jej přicvakni k hornímu plátu. Zapni časovač stisknutím tlačítka.

 8. Do pracovního prostoru formovačky vlož svůj model.

 9. Pozoruj, jak se fólie nahřívá a prověšuje. Jakmile uplyne nastavený odpočet, zatlač obouruč rovnoměrně za žluté rukojetě a oba pláty s fólií současně přesuň směrem dolů.

 10. Přesunutím plátů směrem dolů dojde k zapnutí vysavače a vytvoření podtlaku. Počkej, dokud se vysavač sám nevypne.

 11. Po vypnutí vysavače počkej 10 sekund, uvolni vycvaknutím žlutých rukojetí horní plát a zajisti ho v horní poloze. Vyjmi fólii s modelem.

 12. Po skončení práce vypni Formbox otočením konflíku ohřevu do polohy "OFF". Horní plát odjisti rovnoměrným zatlačením obouruč za žluté rukojetě a přesuň do dolní polohy. Formovačku nevypínej ze zásuvky, nějakou dobu se bude sám chladit!

JAK NAVRHNOUT SPRÁVNÝ MODEL

Šablona pro vakuové tvarování má svoje pravidla, která zabezpečují, že fólie šablonu správně okopíruje. Na obrázcích níže jsou zobrazená pravidla pro geometrii šablon.

#1 PODSEKNUTÍ

Po vytvarování musí být možné odebrat model z fólie. Pokud má model podseknutí, není to možné. Model musí být shora plně viditelný, a tak poznáme, že žádné podseknutí nemá.

#2 ÚHLY

Pro správné oddělení šablony z formy je dobré přidat modelu úhly. Svislé stěny by tam měly mít alespoň 3° zkosení. Oddělení tak proběhne v pořádku u šablony i u finálního odlitku (např. křehké čokolády).

#3 Zaoblení

Fólie nedokáže okopírovat velmi ostrý roh nebo přechod. Proto je dobré pracovat se zaobleními (např. zaoblení o velikosti 2 násobku tloušťky fólie).
Mírné ostré přechody jsou bez problému.

#4 OTVORY

Vysavač vytváří podtlak jen u prvků, ke kterým se dostane. Může se stát, že fólie vytvoří kapsu, kam už vakuum nedojde. Proto je dobré vytvářet otvory, kterými vakuum přichytí fólii i na taková místa. Průměr díry je dobré držet nad hodnotou 2 mm.

3d TISK A FORMBOX

Výtisky doporučujeme z materiálu PETG, nebo ASA (zvlášť pokud chceme formovat více fólií). U PLA hrozí, že nahřátá fólie způsobí prohnutí modelu.
Pro zjednodušení procesu tisku jsme vytvořili konfiguraci, kterou si můžete nahrát do Prusa Sliceru (Soubor -> Import -> Importovat konfiguraci). Potom je nutné vybrat materiál PETG, nebo ASA. Všechny ostatní nastavení jsou pro tiskárnu MK3S(+) již upravené.

Fólie model obepne opravdu přesně, a je tak dobré výtisk opracovat např. smirkovým papírem s nízkou hrubostí (např. P600 pod vodou). Hezký povrch modelu jde také vytvořit žehlením, neboli nastavením Ironing v PrusaSliceru.

KOMPATIBILNÍ MATERIÁLY

Ve FormBoxu lze používat různé tloušťky termoplastických fólií v tloušťkách od 0,25 do 1,5 mm (PETG, HIPS, ABS, polystyren, polypropylen, polykarbonát, polyethylen, akrylátové sklo). Fólie používej pouze ty, které si zakoupíš na e-shopu FabLabu.

Mayku Clear Sheet 0,5 mm

 • transparentní

 • bezpečná pro styk s potravinami

 • vhodný pro výrobu forem

 • plně recyklovatelný a částečně vyrobený z recyklovaných plastů


Mayku Clear Sheet 1,0 mm

 • transparentní

 • bezpečná pro styk s potravinami

 • vhodný pro výrobu forem

 • plně recyklovatelný a částečně vyrobený z recyklovaných plastů


Mayku Form Sheet 0,5 mm

 • bílá

 • vhodný pro výrobu prototypů, obalů, dekorací

 • plně recyklovatelný a vyrobený z recyklovaných plastů


Mayku Resin Sheet 1,5 mm

 • mléčná

 • specializovaná fólie pro odlévání pryskyřic

 • vhodná i pro výrobu prototypů, obalů, dekorací

 • nutno používat s nástavcem pro rovnoměrný ohřev


Tabulka ohřevů Mayku Formbox

ODLÉVÁNÍ

Jednou z hlavních výhod použití vakuové formovačky je výroba jednorázových i znovupoužitelných forem pro odlévání. Formy vyrobené z fólií jsou tak levnou a jednoduchou alternativou k výrobě silikonových forem. Do plastových forem lze odlévat celou řadu jedlých i nejedlých materiálů – beton, silikon, čokoládu, želé, pryskyřice, vodu/led, pěnu, jesmonit nebo sádru. Fantazii se meze nekladou.

Plastové fólie určené pro výrobu forem (viz výše) se vyznačují svojí nepřilnavostí a hladkostí, vyjmutí hotových výrobků je proto hračka.

Užitečné ZDROJE

KOHO SE PTÁT?