StavÍme FabLab

Pokud se k vám dostal tento odkaz, asi zvažujete, nebo jste se rozhodli pro vybudování FabLabu. Správná volba :) Držíme palce, ale aby nezůstalo jen u držení palců, tak posíláme tento návod sestavený ze zkušeností a materiálů prvního FabLabu v ČR, ale také Lužánek, Bristolu, Fab Foundation a dalších. Pokud byste potřebovali další podporu, tak se neváhejte ozvat na kontakt dole.

Co je vlastně FabLab

FabLab je globální síť lokálních laboratoří, které podporují tvořivost a inovace díky tomu, že nabízí přístup a vzdělání k digitálním výrobním strojům.

K tomu, abyste si mohli říkat FabLab je potřeba splnit podmínky, které jsou uvedené na webu fabfoundation.org. V zásadě jde o 3 věci:

 • Kompatibilní vybavení s celou sítí FabLabů: Technologie 3D tisku, laserového řezání, CNC frézování, řezací plotr a elektrodílnu

 • Mít FabLab alespoň částečně otevřený pro veřejnost

 • Podílet se na rozvoji celosvětové sítě sdílením projektů, účastněním se světových konferencí, navazování partnerství s dalšími laby atd.

Co vás na cestě za FabLabem čeká?

 1. Přesvědčit klíčové hráče, že to má smysl

 2. Říct si podle čeho za rok, za dva poznáte, že je projekt úspěšný

 3. Sehnat peníze na investici a provoz

 4. Sehnat správného člověka

 5. Vybrat správné místo

 6. Sehnat vybavení

 7. Nastavit a zabezpečit provoz - právně správně, bezpečně a pojištěně

 8. Správně nastavit program

 9. Vdechnout FabLabu hezkou identitu a postarat se o to, aby se o něm lidi dozvěděli

 10. Sdílet a propojit se na další laby a místa v ČR i zahraničí

 1. Přesvědčit klíčové hráče, že to má smysl

FabLab může nastavit fungující spolupráci se školami, firmami, knihovnami, inovačními centry, domy dětí a mládeže, městem, krajem... Bavte se o tom s klíčovými hráči ve vašem regionu. Pomůže vám to zmapovat situaci a vycizelovat FabLab do podoby jedinečné pro vaše místo a sehnat nejen finanční kapitál, ale i třeba intelektuální v podobě budoucích lektorů. Já jsem přesvědčen o tom, že FabLab sám o sobě, bez napojení na další hráče ať už školy, firmy nebo instituce, nepřežije moc dlouho.

 • Doporučuji si pročíst naši zkušenost a cestu přes Regionální inovační strategii.

 • Až skoro magicky působí, když ty lidi můžete pozvat do funkčního labu, nebo např. FabLab Experience, kde tu atmosféru navnímají z první.

 • Bristolskou FabLab Guide [ENG] na stránkách 50, 51 a 52, která popisuje příklady ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů.

2. Říct si podle čeho za rok, za dva poznáte, že je projekt úspěšný

Cíle a ukazatele úspěchu mají jednu hezkou vlastnost. Když si je jednou stanovíte tak mají tendenci se stát a vězte, že pokud jim dáte pozornost, tak budou tvarovat FabLab. Jde vám hlavně o popularizaci vědy a techniky? Jde vám o to tam mít co nejvíc jedinců? Nebo vám jde spíš o podporu hlubších znalostí a zaměření se kvalitu místo kvantity? Vězte, že otázek vás v budoucnu potká spoustu a je dobré mít základní rámec daný, pak se k němu dá obrátit a pomůže s rozhodováním.

Pro inspiraci vize a mise FabLabu Brno, kterou jsme měli v prvních letech doplněnou o následující strategické cíle

SCFL1: Fungující FabLab Experience s atraktivním programem a zajištěným financováním

SCFL2: Přístup, užívání a řešení čehokoliv s FabLabem je pro uživatele bezprahové a jednoduché

SCFL3: Rostoucí počet uživatelů a jejich komunitní zapojování

SCFL4: Přístroje a stroje jsou aktuální, funkční se snadnou údržbou a provoz je do velké míry samofinancovaný

SCFL5: CORE tým neustále rozvíjí své kompetence, jako tým je silný a dbá na zajištění zastupitelnosti

SCFL6: FabLab Brno je leaderem na národní úrovni a spolehlivým parťákem na mezinárodní

3. Sehnat peníze na investici a provoz

Na detailní rozpočet pro zřízení FabLabu Brno se můžete podívat ve vyhodnocení přípravné fáze FabLabu.

Náklady na zřízení

Ve zkratce pro full size FabLab bude potřebovat do začátku zhruba toto:

 • Vybavení stroji a přístroji 2 500 000 Kč

 • Stavební úpravy, nábytek (záleží na daném místě) 1 500 000 Kč

 • Personální náklady 700 000 Kč

 • Identita, branding, marketing 350 000 Kč

 • Spotřební materiál 150 000 Kč

 • Další služby (právníci, konzultace, pojištění, BOZP...) 200 000 Kč

Celkem 5 400 000 Kč

Provozní náklady:

Provozně pak záleží, jestli budete 24/7 nebo např. jen pár dní v týdnu, jestli budete pro mladé do 15, kde je potřeba víc personálu nebo jen pro starší atd.

FabLab Brno je 24/7 v provozu pro 15+ a roční provoz vychází zhruba na 3 000 000 Kč (personál, spotřební materiál, oprava, údržba strojů). Pokud budete mít prostor v nájmu, nezapomeňte si připočítat ještě příslušné náklady na nájem a energie.

Jak nastavit FabLab udržitelný:

Počáteční investice nemusí být až takový problém. Pokud jste nepodcenili bod číslo 1, tak na své straně máte lokální veřejnou správu a lokální firmy. Pokud by to nestačilo, tak je dost možné, že budou vypsané národní nebo evropské granty.

Oříšek bude ale provoz. Na světe není moc FabLabů, které by se uživili sami z členských poplatků. Já vím jen o Happylabu ve Vídni. V ČR zatím nemáme žádnou strukturální podporu FabLabům nebo otevřeným dílnám na jejich provoz. FabLab Brno se snažíme stavět na 3 pilířích - členské poplatky (lidi platí malé měsíční poplatky za to, že můžou využívat drahé výrobní stroje), veřejné zdroje (město a kraj nás finančně podporuje v tom, že šíříme vzdělání pro 21. století) a soukromé zdroje (firmy nás podporují kvůli tomu, že podporujeme talenty a také kvůli jejich visibilitě).

Možností je ale víc, podívejte se na stranu 19 a 20 FabLab Guide.

4. Sehnat správného člověka

Champion/manager

Nadšence, lokálního leadera, který si rozvoj Maker Movementu vezme za své poslání. Navíc je dobré, aby ho komunita potenciálních členů už znala a měl u ní respekt. Člověk, který i v těžkých dobách najde podporu a zdroje pro provoz, má silnou vizi, která drží komunitu nadšenou. Fab Foundation říká takvým lidem Champion a považuje je za kritický prvek úspěchu FabLabu. Champion nemusí mít nutně technicky background, ale musí být odhodlaný a nadšený okolo myšlenky FabLabu a dobře propojený na komunitu. Tento člověk si pak sestaví tým a bude jeho leaderem.

Technical guru

Mnoho FabLabů po spuštění dospělo k tandemu managera s technickým guru. Technický guru musí rád tvořit a vyrábět, a mít ideálně strojírenský nebo elektrotechnický background. Jde o člověka, který se stará o provoz na denondenní bázi. O to, že jsou stroje servisované a v připravené na nadšené makery, o to, že jsou k dispozici spotřební materiály v dostatečném množství, ale kromě toho také podporuje členy v tvorbě jejich projektů.

Lektoři/dobrovolníci

Kolem FabLabu se tvoří silná komunita, ve které je spousta expertízy. K nám do Brna po otevření přišel Honza Komenda, podnikatel, který má reklamku a má tím pádem hromadu zkušeností s plotrem. Nabídl se, že nám zde bude tuto technologie školit zdarma, jen výměnou za členství. Podobná situace nastala u Radky, která školí programovatelný vyšívací stroj. Ti lektoři s větší zodpovědností zpravidla na DPP.

Proškolení personálu

Na školení školitelů nebo lektorů moc kurzů neexistuje a protože jsme s tím měli hodně zkušeností, tak jsme založili kurzy v sekci pro učitele na www.fablabuniversity.cz. Aktuálně 3D tisk, ale budou přibývat i další.

Vzdělávací kurzy se nabízí i na uživatelské úrovni pro práci s 2D a 3D softwarem, ale hlavně na práci s danými technologiemi, které zpravidla nabízí sami výrobci.

Co se propojení znalostí digitálního řemesla týče, tak MIT nabízí přímo kurz Fab Academy. Problém je, že stojí 100 000 Kč a je potřeba dojíždět do FabLabu, který je tohoto projektu zapojený (v roce 2021 je nám nejbližší Milán).

5. Vybrat správné místo

Z mého pohledu má ideální místo splňovat toto:

 • Dostupnost pro lidi MHD/pěšky - většina návštěvníků

 • Dostupnost autem s možností zaparkovat, vyložit materiál

 • Poblíž je kavárna nebo restaurace. Není to jen o práci, ale i o networkingu

 • Je v přízemí kvůli tomu, že jsou tam těžší stroje a CNC neruší lidi o patro níž

 • Je v centru města kde chodí kolem spousta lidí

 • Je vidět co se děje vevnitř a láká tak kolemjdoucí

 • Je poblíž coworku, kreativního hubu, nebo jiného místa, kde to žije

 • Je dostatečně velké (200+m2) a dobře architektonicky rozvržené s kvalitní elektroinstalací a vzduchotechnikou, aby plnilo tyto role

  • Prostor pro vzdělání (15-25 lidí, workshopy, školení, nabízí se PC/NB učebna) v bezprostřední blízkosti.

  • Prostor pro setkávání (kavárna, kuchyňka, stoly, gauče...)

  • Prostor pro výrobu (všechny stroje a přístroje včetně odkládacích a manipulačních prostorů, oddělené hlučnější a prašnější od těch míň)

  • Zázemí kancelář pro zaměstnance, sklad materiálů, WC, skříňky pro členy na uložení materiálů a rozpracovaných projektů

Požadavků je hodně, patrně se vám ideální místo nepodaří najít, tak jen zvažte které požadavky obětujete. Neváhejte si na rozvržení prostoru pozvat architekty. Nám s tím opravdu hodně pomohli. Architekti a budoucí členové.

Layout FabLabu Brno na 182 m2. Mimo plánek je ještě WC, kuchyňka, kancelář a sklad. Takto nám to funguje dobře, ale workshopovou část bych oddělil a dal ji třeba naproti a samozřejmě přesun do přízemí by byl super. Nyní jsme v patře.

6. Sehnat vybavení

Z velkých strojů budete pro status FabLabu potřebovat laser a CNC frézku. Z menších to budou tiskárny, plotr a lis, vybavení mechanické a elektro dílny.

Co konkrétně máme my, se můžete dočíst zde.
Fab Foundation má kompletní seznam zde. Některé věci ale nejsou u nás dostupné.

Osvědčené stroje:

Laser Speedy 100, 300, 360 nebo 400

Plotr: Roland GS 24

Pozor na výběrová řízení, pokud jste veřejná instituce nebo pokud nakládáte s veřejnými zdroji. Budete mít patrně dva drahé stroje - CNC frézku a laserovou řezačku. Pokud sáhnete jako my po osvědčené značce Trotec, tak neuděláte chybu a i dodací lhůty jsou tam v pohodě. Ale v našem případě se dodání CNC pěkně protáhlo. Zabralo 7 měsíců a hlavně nám pak dodali šunt, který nefungoval, pořád jsme ho reklamovali, nechali si dělat znalecký posudek a výrobce to měl na háku. Dospělo to až k soudu. Co se CNC týče, tak doporučuji Konečný (mají v Prusalabu) nebo Jeřábek.

7. Nastavit a zabezpečit provoz - právně správně, bezpečně a pojištěně

Kdo bude vlastně FabLab provozovat? Ze praxe víme, že to jsou často školy, někdy univerzity, někdy knihovny, někdy třeba i neformální uskupení, někdy inovační agentury, někdy jde spolek, někdy jde o firmu. Možnosti je mnoho a neexistuje jediná správná. Zvažte hlavně s ohledem na budoucnost, udržitelnost, na financování, na možnosti přijímat dotace, na možnost pružně reagovat na změny.

Je potřeba vyřešit vztah k uživatelům. Budou členové spolku? nebo to budou uživatelé, kteří registrací přistoupí na smluvní podmínky?

Jak je řešeno BOZP?

Pokud něco prodáváte, tak musíte mít všeobecné obchodní podmínky.

Pokud pracujete s osobními údaji (statistiky, newsletter...), tak musíte mít zpracované podmínky pro nakládání s nimi a návštěvníci/členové vám musí udělit souhlas s nimi nakládat

Pokud máte v prostoru kamery, tak o tom zase musíte prokazatelně informovat členy.

Pojištění majetku. Pojištění odpovědnosti.

Možná bude třeba znovu zkolaudovat prostor, pokud se mění jeho využití.

Registrace na fablabs.io...

Je toho hodně pro inspiraci jak to řešíme ve FabLab Brno.

 • Při registraci na eshopu členové souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami a také berou na vědomí zásady zpracování osobních údajů.

 • Na akce se můžou přihlásit i nečlenové, proto je tam souhlas ještě jednou. Školení na BOZP a PO je nezbytnou součástí. Po absolvování jakéhokoliv školení podepisují prezenčku a veškeré návody a mateirály jsou k dispozic na wiki a navíc u každého stroje na očích jsou tzv Rulez - klíčové věci, na které je potřeba pamatovat.

 • Stroje jsou pojištěné a pokud dojde k pojistné události (máme jednu zkušenost), tak se řeší, jestli uživatel neporušil pravidla nebo nepostupoval v rozporu s návodem. Pokud nikoliv, tak to jde na naši pojistku, pokud něco porušil, tak je to na jeho odpovědnost a je dobré, když má pojistku na blbost.

Tohle rozhodně nepodcenit. Důkladně to připravte s BOZP technikem, právníkama, pojišťovnou.

8. Správně nastavit program

Otevřeli jsme FabLab, ale nikdo nechodí! Vězte, že vše co jste dosud udělali je k ničemu. Nikdo o vás neví a nemáte žádný program. Lidi nemají jak se k vám podívat, jak se naučit pracovat se stroji, nemají možnost, kde se neformálně potkat. Tak to pojďme změnit!

Téměř ve všech FabLabech, které jsem viděl, funguje něco jako tour de lab, FabLab Tour, orientation... zkrátka úvodní prohlídka pro případné zájemce ať mají představu co se tam dá dělat, jak to funguje a jaká je filozofie za FabLaby. Většinou jde o pravidelnou tour na danou hodinu, nebo otevřený den/půlden pro zájemce. Může být zpoplatněn a nemusí.

Jakmile to zajiskří a ze zájemců se stanou makeři, tak na nezbývá než je proškolit na dané technologie. Jde o školení, které bývají typicky 1-2 hodiny dlouhé v případě složité CNC frézky mohou být i delší. Školení je opravňuje používat dané stroje a vy od nich máte podepsanou prezenčku ať to máte podložené, kdyby se nedejbože něco stalo.

Můžete přidávat další pokročilé školení nebo akademie. Není to jen o strojích, ale i o SW, ve kterém připravujete data (Fusion 360, TinkerCAD, Corel, Inkscape...). Základy už členové umí, ale třeba povrchové úpravy 3D tisku, práci s rotačním nástavcem na laseru nebo 3D obrábění na CNC ještě neumí.

Pro někoho může být školení příliš velká bariéra a chtěl by se nechat provést procesem tvorby něčeho konkrétního, pak se dají dělat výrobní/zážitkové kurzy např. na 3 hodiny pro 5 lidí.

Nabízí se také přednášky o novinkách, technologiích, ale i softových věcech jako je od projektu ve FabLabu na trh atd.

Není to jen o vzdělávání, pro FabLaby je důležitá komunita a tu členové hodnotí jako jeden z klíčových prvků (z průzkumu nám vyšlo, že si nejvíc cení přistupu k drahým výrobním technologiích, 24/7 provozu a právě komunitě podobně naladěných lidí).

Z komunitních akcí se nabízí meetupy, Meet the Makers, soutěže, hackathony, neformální akce typu grilovačky...

PS: A nezapomeňte na anglicky mluvící! Bude se vám stávat, že prostě budou chodit. My jsme měli návštěvy z Francie, Španělska, USA, Japonska, Kyrgyzstánu a mnoha dalších zemí.

Ilustrační fotka z úvodního školení na 3D tiskárny ve FabLab Brno.

9. Vdechnout FabLabu hezkou identitu a postarat se o to, aby se o něm lidi dozvěděli

Zní to jednoduše, ale je to složitá disciplína. Hlavně pro makery. Nepovažují to většinou za důležité, neradi se chlubí, jde jim hlavně o stroje stroje stroje, ale jasná identita, srozumitelná řeč a marketing je základ.

Za pár let to možná bude jinak, ale nyní ještě nejsme ve stavu, kdy by každý věděl kdo je to maker, co je to otevřená dílna, FabLab, digitální řemeslo, Maker Faire atd.

My jsme si s tím dali skutečně práci. Mnoho hodin jsme seděli, kde jsme diskutovali jak se vlastně budeme jmenovat (pracovali jsme s názvy JIC FabLab, FabLab Brno, 4CRAFT...). Jakou budeme mít pozici vůči hlavní značce JIC. Zdali převezmeme standardní logo FabLabů, nebo vymyslíme vlastní. Jakou řečí budeme mluvit, jaké archetypy jsou pro naši značku řídící. Zkrátka jakou budeme mít identitu. Na výsledek se můžete podívat v našem Handbooku.

Jakmile máte identitu, můžete se pustit do UX, tvorby webu a dalších online i offline nástrojů a visibility.

A nezapomeňte na pořádný Grand opening! Pozvat partnery, novináře, veřejnost... Je to super příležitost, jak snadno zvýšit povědomí (openingu jsme se věnovali ve vyhodnocení přípravné fáze).

Hodí se také mediální partnerství, občas napsat nějakou tu tiskovku, hodně fotit, protože je to fakt sexy. Nejde o žádné virtuálně projekty ale fakt o hmatatelné věci, které mají lidi rádi.

TBD: handbook, web, UX, jednoznačnost komunikace, billboard, online,

Mezinárodní logo FabLabů, kdokoliv v síti může využít/upravit.

Naše vertikální varianta loga

10. Sdílet a propojit se na další laby, místa a projekty v ČR i zahraničí

FabLaby jsou hlavně o sdílení, učení se navzájem, společném poznávání. Učte to vaše členy a buďte jim příkladem. Není to jednoduché hlavně v našich končinách, kde je typické se nechlubit, říkat můj projekt ještě není hotový, není to dost dobré, proč by to někoho zajímalo. Musíme společně pracovat na změně tohoto mindsetu. Máme čím se chlubit, to nevadí, že projekt ještě není hotový, už tak může někoho inspirovat. Jsme fakt dobří. Koneckonců z naší krásné země pochází jeden z nejvýznamnějších makerů této doby - Josef PRUSA.

Jezděte na světové FABx konference.

Sdílejte výzvy a úspěchy s dalšími laby v ČR, navštěvujte je.

Napište Make More a zasaďte se o Maker Faire ve vašem městě, pokud tam ještě není.

Dejte nám vědět, že chcete být součástí asociace otevřených dílen, budeme mít víc motivace se tomu společně s Make More pověnovat.

A hlavně zakládejte FabLaby ať se máme na FABx Czech Republic čím pochlubit :)

Kam se určitě podívejte:

Verze: 1.0 k 9. 7. 2021

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 CZ (Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika)

Tomáš Mejzlík

 • Stál u zrodu FabLab Brno a FabLab Experience

 • Účastnil se celosvětových konferencí FABx v Číně, Francii a Egyptě

 • Inicioval kandidaturu FABx v ČR, kterou se podařilo ve spolupráci s Make More získat

 • Koordinoval mezinárodní projekt FabLabia s účastí partnerů z Německa a Lucemburska


Napište email: info@fablabbrno.cz

Zavolejte na tel.: 725 960 702

Nebo se stavte do FabLabu: Purkyňova 127, Brno